Zásady ochrany soukromí aplikace Emmy
(část PZS)Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) mají za cíl transparentním způsobem informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem části webové aplikace Emmy určené poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen „PZS“), který je přístupná na adrese https://dr.sestraemmy.cz/, a její zkušební verze, která je přístupna na adrese https://dr.demo.sestraemmy.cz/ (dále jen „Aplikace“). Zásady tvoří neoddělitelnou součást veřejných obchodních podmínek části Aplikace určené PZS.

1 Role Emmy a subjekty

1.1.
Společnost Emmy.md s.r.o., IČO: 06785247, se sídlem Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky(dále jen „Emmy“) může být ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem Aplikace správcem či zpracovatelem. Role Emmy vždy záleží na účelu zpracování.

1.2. Dotčenými subjekty zpracování osobních údajů dle těchto Zásad je PZS, který je fyzickou osobou(dále jen „PZS FO“), případně osoba zastupující PZS, který je právnickou osobou (dále jen„Zástupce“), a dále všichni uživatelé zákaznického účtu PZS v Aplikaci (dále jen „Zákaznický účet“).

Více informací v tomto dokumentu.

Zpět na hlavní stránku